Energia przyjazna środowisku

Wytwarzamy energię elektryczną jednocześnie zmniejszając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

REDUKCJA EMISJI METANU

Metan jest 21 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż CO2. Dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom, redukujemy jego emisję do atmosfery ze źródeł takich jak składowiska odpadów i kopalnie węgla kamiennego.

Energia elektryczna

Przechwycony gaz może być doskonałym źródłem energii. Napędzamy nim specjalnie do tego przystosowane silniki produkujące prąd.

KOGENERACJA I TRIGENERACJA

Poza energią elektryczną, nasze instalacje rozbudowujemy o systemy pozwalające zagospodarować energię cieplną. Dzięki temu znacznie zwiększamy efektywność energetyczną.

O nas

Wdrażamy technologie przyjazne środowisku.

Wytwarzamy energię elektryczną przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Inwestujemy w energetykę rozproszoną czyli wytwarzanie energii przez małe obiekty wytwórcze ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła i chłodu. Energetyka rozproszona jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią energetyki w Polsce i na świecie. Wykorzystujemy właściwości energetyczne metanu, pochodzącego z biogazowni, składowisk odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz zamkniętych i czynnych kopalni węgla kamiennego. Nasz zespół od ponad trzydziestu lat realizuje inwestycje w tym szczególnym sektorze z dziedziny energii odnawialnej. W naszej misji przyczyniamy się do powstrzymania efektu cieplarnianego oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego.naturalnych do celów energetycznych i specjalizuje się w zagospodarowaniu gazów trudnych (biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków, biogaz rolniczy, gaz kopalniany, gaz koksowniczy itp.). Powyższa działalność skutkuje efektywnym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

TWORZYMY PROJEKTY WPISUJĄCE SIĘ W ZAŁOŻENIA PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU, NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Źródła metanu zasilającego nasze instalacje

Korzystamy z szerokiego wachlarza technologii pozwalających nam pozyskiwać metan z różnych źródeł.

Biogaz składowiskowy

Powstaje w wyniku naturalnego procesu rozkładu materii organicznej. W Polsce z tego źródła do atmosfery emitowane jest ponad 440 tysięcy ton biometanu.

Metan z pokładów węgla

Zarówno w działających jak i zamkniętych kopalniach węgla z szybów wydobywa się metan powstały w wyniku przeobrażania się substancji organicznych w węgiel kamienny.

Biogaz rolniczy

Biometan z tego źródła jest produktem ubocznym w procesie produkcji nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Jego, często nieświadomymi wytwórcami są gospodarstwa rolne, parki i kompostownie.