13 października 2016

Biogaz rolniczy

Zespół Neo Energy oferuje gospodarstwom rolnym oraz reprezentantom przemysłu spożywczego kompleksową obsługę przy wdrażaniu projektów biogazowni rolniczych. Potrzeby indywidualnego klienta rozpatrujemy za pomocą studium wykonalności. W jego ramach przeprowadzamy dogłębna analizę wszystkich aspektów mogących mieć wpływ na działalność planowanej biogazowni. Bierzemy pod uwagę kwestie finansowe, środowiskowe i technologiczne oraz zmiany legislacyjne mające wpływ na rynek energii i źródeł odnawialnych.zarowka