14 października 2016

Doświadczenie w liczbach

Doświadczenie zespołu pracowników Neo Energy w liczbach

 • Budowa i eksploatacja 39 Źródeł energii odnawialnej OZE w Polsce, Hiszpanii, Litwie i Białorusi – 74 jednostki wytwórcze o łącznej mocy 54 MW.
 • Rozbudowy i modernizacje Źródeł OZE – ok. 60 realizacji.
 • Wdrożone projekty budowlane, elektryczne i gazowe – ok. 200 projektów.
 • Budowa i eksploatacja 3 obiektów wytwórczych energii wykorzystujących metan kopalniany
 • AMM o łącznej mocy 10 MW w Wielkiej Brytanii i Polsce.
 • Budowa i eksploatacja 3 instalacji utylizacji metanu CMM z odgazowania kopalń o łącznej mocy 6 MW w Wielkiej Brytanii (projekty joint implementation – jednostki ERU).
 • Udział w budowie 2 koksowni w Wielkiej Brytanii.
 • Udział w eksploatacji 13 koksowni w Wielkiej Brytanii.
 • Budowa i eksploatacja 1 linii produkcyjnej brykietu węglowego w Wielkiej Brytanii.
 • Budowa i eksploatacja pionowych studni gazowych w liczbie ok. 2650, o łącznej długości ok. 42,2 km.
 • Budowa i eksploatacja poziomych studni gazowych w liczbie 16, o łącznej długości 1,8 km.
 • Budowa rurociągów przesyłowych i kolektorów gazowych o łącznej długości ok. 410 km.