13 października 2016

Gaz z pokładów węgla

Gaz kopalniany o zawartości metanu w granicach 60-95% z domieszką azotu i dwutlenku węgla występuje w trzech podstawowych formach:

  • metan z odmetanowania kopalni (CMM), który znajduje się w wyrobiskach górniczych o zmiennej zawartości metanu 25-60% – Źródło to nie jest stabilne, ale bogate w gaz,
  • metan z pokładów węgla (CBM) mieści się w pokładach złoża – w tej postaci metan jest stabilny z dużą zawartością metanu 90%+, ale kosztowny w wydobyciu,
  • metan ze zrobów górniczych (AMM) tj. wolnych przestrzeni powstałych z wydobycia węgla kamiennego zlokalizowanych w zamkniętych kopalniach węgla.

Neo Energy ma duże doświadczenie w projektowaniu, opracowywaniu i zarządzaniu projektami z zastosowaniem gazu kopalnianego. Nasz ostatni projekt został uruchomiony we wrześniu 2016 roku, a jego docelowa moc to 3 MW.

Projekty energetyczne wykorzystania metanu kopalnianego AMM, CMM, CBM są przygotowywane w konsultacji z radą naukową Głównego Instytutu Górniczego i Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.