13 października 2016

Gaz składowiskowy

Na składowiskach odpadów metan jest generowany przez wiele lat w skutek stopniowego rozkładu różnych odpadów organicznych w warunkach beztlenowych. Jeżeli nie podejmie się konkretnych działań, migruje on do atmosfery jako gaz składowiskowy, zawierający zazwyczaj ok. 60% metanu i ok. 40% dwutlenku węgla wraz z odorami powodującymi uciążliwości dla otoczenia. Metan przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego około 21 razy intensywniej niż równoważna mu ilość CO2 powstająca w wyniku jego utylizacji. Gaz składowiskowy powoduje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa społeczności lokalnej z uwagi na nieprzyjemny zapach i ryzyko pożaru czy wybuchu.

Spalanie gazu składowiskowego w siłowniach kogeneracyjnych przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów oraz ogranicza emisję gazów cieplarnianych, co jest ważnym punktem Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE 2020.