14 października 2016

Systemy odgazowania składowiska odpadów

Stosujemy różne rodzaje studni odgazowujących składowiska: studnie pionowe, poziome wykonane poprzez odwierty kierunkowe i sieci drenażowe gazu. Po podłączeniu ich do instalacji stają się jej częścią odgrywając kluczową rolę przy produkcji energii.

  1. rury3Działamy szybko.
    W ciągu kilkunastu dni można przygotować pole gazowe do pompowań próbnych pozwalających oszacować potencjał.
  2. Jesteśmy konkurencyjni.
    Staramy się znaleźć najbardziej optymalne i korzystne finansowo rozwiązania.
  3. Kontrolujemy.
    Dbając o wydajność pola gazowego na bieżąco kontrolujemy skład i jakość gazu. Sprawdzamy sprawność instalacji i zajmujemy się regulacją poziomu odcieków, które mają wpływ na ilość pozyskiwanego gazu.

Zasobność składowiska można oszacować z pewnym błędem za pomocą modeli matematycznych. Dopiero po przeprowadzeniu badan metodą pompowań próbnych znana jest rzeczywista ilość gazu. Ta z kolei zależy w dużym stopniu od czynników decydujących o składzie gazu, które mogą być bardzo różne na poszczególnych składowiskach odpadów.

Nasze instalacje są zaprojektowane w sposób umożliwiający zarówno kontrole, jak i regulacje każdej studni.